Nếu đang sở hữu một máy tính raspberry có cài hệ điều hành Raspbian. Hẳn sẽ có lúc bạn cần tìm các lệnh cơ bản của Raspbian để phục vụ dự án của mình. Đây là bài viết giúp bạn tìm thấy được những câu lệnh cơ bản hay đươc sử dụng.

các câu lệnh cơ bản của raspbian raspberry Hệ điều hành Raspbian

1. Các lệnh cơ bản của Raspbian

 • Cập nhật phiên bản Raspbian

apt-get update

 • Nâng cấp toàn bộ các gói phần mềm đã cài đặt trên Raspbian.

apt-get upgrade

 • Xóa màn hình terminal và các lệnh bạn đã thực thi trước đó. Lưu ý, nó chỉ xóa màn hình đi cho gọn, sạch mà thôi.

clear

 • Xem danh sách ổ đĩa gồm đường dẫn và nhãn bằng lệnh:

sudo blkid

 • Gỡ ổ đĩa bằng lệnh:

sudo umount -a

Lưu ý: -a là gỡ hết

 • Mount ổ đĩa bằng lệnh:

sudo mount /dev/sha1 /media/pi/

Lưu ý: /dev/sha1 là đường dẫn của ổ đĩa, xem bằng lênh ở mục 1.

/media/pi là đường dẫn ổ được mount vào đó.

 • Khởi động lại

sudo reboot

 • Tắt máy ngay lập tức

sudo shudown -h now

 • Tắt máy vào lúc nào đó (ví du: 01:22 AM)

sudo shutdown -h 01:22

2. Các câu lệnh cơ bản của Raspbian về file, folder

 • mở file bằng trình biên tập text Nano

sudo nano example.txt

 • xem nội dung file

sudo cat example.txt

 • chuyển đến thư mục nào đó

cd /abc/xyz

 • copy file hoặc thư mục

cp /abc/xyz/example.txt /def/ghy

 • hiển thị danh sách các file trong folder

ls -la

 • tạo thư mục xyz

mkdir /abc/xyz

 • di chuyển file sang 1 thư mục khác

mv

 • xóa file

rm

 • xóa thư mục

rmdir

3. Các lệnh cơ bản của raspbian liên quan đến mạng

 • Kiểm tra tình trạng mạng hiện tại trên Raspberry Pi. Bạn có thể biết IP của Raspberry Pi nếu đang kết nối.

ifconfig

 • Kiểm tra adapter không dây nào đang chạy.

iwconfig

 • Hiển thị danh sách các mạng wifi trong khu vực.

iwlist wlan0 scan

 • Hiển thị danh sách các mạng wifi trong khu vực có tên theo yêu cầu.

iwlist wlan0 scan | grep ESSID

 • Quét mạng và hiển thị các thiết bị đang kết nối, cổng, giao thức, trạng thái của hệ thống, địa chỉ MAC và các thông tin khác.

nmap

 • Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị trong mạng.

ping

 • Tải file example.txt từ trên mạng về và lưu vào folder hiện tại.

wget http://www.website.com/example.txt

Tham khảo thêm các câu lệnh khác tại: https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/commands.md

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây