Trong become a witch in another world, thuốc đóng vai trò quan trọng và nó góp phần giúp nhân vật của bạn mạnh lên một cách vượt bậc.

Cách sở hữu các loại thuốc

Để sở hữu các loại thuốc, bạn có 3 cách:
1 – Khai thác từ giếng ở nhà trong rừng. Tùy vào tước hiệu của bạn mà thời gian khai thác kế tiếp là lâu hay nhanh.
2 – Mua từ các cửa hàng bán thuốc.
3 – Chế tạo.

Các loại thuốc và công dụng

Tên: Thuốc tăng máu tối đa

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng gấp đôi lượng máu tối đa, đồng thời hồi phục 100% lượng máu hiện có. Hiệu lực trong 15 phút (cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng mana tối đa

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng gấp đôi lượng mana tối đa, đồng thời hồi phục 100% lượng mana hiện có. Hiệu lực trong 15 phút (cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng công phép

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng 50% công phép của tất cả các thuộc tính. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng thủ phép

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng 50% thủ phép của tất cả các thuộc tính. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng chí mạng

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng 50% sát thương chí mạng. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng tỉ lệ chí mạng

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng 50% tỉ lệ chí mạng. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng tốc độ di chuyển

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng 5 tốc độ di chuyển. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng sát thương cơ bản

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng gấp đôi sát thương cơ bản. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Thuốc tăng phòng thủ cơ bản

Công dụng: Sử dụng thuốc sẽ tạm thời tăng gấp đôi thủ. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Bụi phép tăng né tránh

Công dụng: Sử dụng bụi phép sẽ tạm thời tăng 50% né tránh. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Bụi phép tăng kinh nghiệm

Công dụng: Sử dụng bụi phép sẽ tạm thời tăng gấp đôi nghiệm mỗi khi diệt kẻ địch. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

Tên: Bụi phép tăng may mắn

Công dụng: Sử dụng bụi phép sẽ tạm thời tăng 15% may mắn. Hiệu lực trong 15 phút (không cộng dồn khi sử dụng).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây