Video dưới dây hướng dẫn chi tiết cách bạn đục lỗ cho trang bị và khảm đá thuộc tính vào trang bị đó.

Lưu ý: trước đó, bạn cần phải chuẩn bị một trang bị rỗng (chưa có dòng thuộc tính). Nếu bạn chưa có thì hãy xem thử các video dưới đây để biết chi tiết cách thực hiện.

Bài: Hướng dẫn xóa thuộc tính của trang bị
Bài: Hướng dẫn hút thuộc tính của trang bị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây