Trước khi đục lỗ hoặc khảm thuộc tính cho trang bị, bạn cần phải có một trang bị rỗng (không có dòng, thuộc tính). Và để làm điều đó, bạn cần chuẩn bị:

1 – Trang bị cần xóa dòng.
2 – Đá xóa thuộc tính

Sau đó, bạn hãy tìm các vạc và bắt đầu xóa thuộc tính. Video bên dưới sẽ trình bày chi tiết cách thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây